Posts | Comments | Email

Življenjepis, motivirajmo delodajalca

Življenjepis je pomemben za motiviranje delodajalca s strani iskalca zaposlitve.

Vsak delodajalec išče na trgu dela najboljši kader za iskano delovno nalogo. Trg dela je danes zasičen, kar pomeni, da je življenjepis poseben izziv. Zavedati se moramo, da je za delo na trgu zainteresirani veliko kandidatov. Temu primerno, bomo delo dobili prej, če bo naš življenjepis navdušil delodajalca. Za to aktivnost imamo na voljo več možnosti. Največ možnosti za uspešno predstavljen življenjepis imamo, ko se odločimo za osebno promocijo. V primeru osebne promocije je uspešnost odvisna od več aktualnih dejavnikov, vsekakor pa velja, da je takrat manj konkurence. Slednja je večja v primeru, ko želimo delo najti preko uveljavljenega postopka. Z osebno promocijo imamo poleg tega več uspeha, ko so naše sposobnosti boljše od povprečja. Sposobnosti pa velja krepiti v času, kadar imamo zato najboljše možnosti. Življenjepis bo temu primerno bolj atraktiven. Največje možnosti imamo takrat, ko imamo zaposlitev in lahko del svojega profesionalnega ali prostega časa, namenimo osebnem napredku. Pri tem je najbolj koristno profesionalno področje, v poštev pa lahko v prihodnosti pridejo tudi nekatera splošna znanja, ki profesionalnemu področju koristijo. To je znanje jezikov, obvladovanje sodobne komunikacije, znanje uporabe komunikacijskih sredstev ter številne podobne veščine. Profesionalno področje pa ceni predvsem specifična znanja in veščine, ki so od področja do področja različna. Razlika med profesionalnimi in splošnimi znanji in veščinami je predvsem v širini in globini možnih pozitivnih učinkov. Življenjepis pri profesionalnih veščinah kaže na sposobnost ožjih, vendar globljih učinkov. Kar pomeni, da bomo imeli prednost takrat, ko bo delodajalec iskal specifične lastnosti pri kandidatu. Obratno pa so pri splošnih veščinah več učinki širši, vendar plitvi. Prednosti ima v tem primeru kandidat, ki obvladuje več področji na osnovni stopnji zahtevnosti.

V vsakem primeru so veščine vedno dobrodošle, čas ki ga bomo porabili pa bo toliko bolj izkoriščen, kolikor več koristi bomo z osvojenimi večinami za življenjepis pridobili.

Comments (1)

 

  1. super informacije za nov blog pisatelj … to je res uporabno.

Leave a Reply