Posts | Comments | Email

Življenjepis, informacija delodajalcu

Življenjepis je informacija delodajalcu .

Informacija delodajalcu je življenjepis, saj na ta način lahko izve vse, kar potrebuje za sprejetje odločitve. Kadrovske odločitve so za vsakega delodajalca zelo pomembne. Vsak življenjepis je zgodba zase. Ker je življenjepis naslovljen na točno določeno osebo, ne more biti enak kot v primeru, ko je naslovljen na drugo osebo. S tem življenjepis velja za osebni. Toliko bolj pa je življenjepis osebni, če se oseba na katero je naslovljen potrudi z izdelavo. Izdelava danes ni težava. Ker je veliko ljudi sposobnih uporabe sodobnih medijev, lahko na enostaven način dobi vse potrebno za izdelavo. V glavnem je pomembno, da dobi osnovo ter obvezne elemente. Z osnovo bo oseba lahko izdelala obliko, ki je predvidena in predpisana v mnogih primerih. Že s tem se bo oseba izkazala kot sposobna. Prikazala bo svojo veščino in sposobnost. Danes je več veščin hkrati več možnosti za zaposlovanje ter več možnosti za zasedbo delovnega mesta. Tudi če delodajalec ne išče točno takšne sposobnosti, so dodatne sposobnosti dragocene. To toliko bolj velja v primerih, ko delodajalec išče osebo a bolj ali manj drugačno področje dela. S tem bo v prihodnosti računala, da bo oseba, poleg osnovnega znanja, to je znanja, ki ga od njega primarno zahteva, znala v slučaju potrebe izvesti tudi povsem drugačno področje dela. Ker je danes takšnih situacij veliko, to pomeni enako veliko dodatnih možnosti. Ponudbe sicer tega velikokrat ne navajajo specifično. Lahko pa to omeni sam iskalec zaposlitve. Ker bo s tem postal bolj zanimiv in zaposljiv v vsej ostali konkurenci, ki se je prav tako prijavila na razpis za ponujeno delovno mesto. Sposobnost, ki niso v okviru zaposlitvenih pogojev in pričakovanj so danes zelo pomembne. Predvsem gre za sposobnosti s področja informiranja. Vsak delodajalec se želi soočati s sodobnimi izzivi. Na eni strani to želi, včasih pa preprosto mora.

Življenjepis iskalcu zaposlitve nudi dodano vrednost.,

Več

Leave a Reply