Posts | Comments | Email

Zdravstveno zavarovanje, vzajemno varovanje zdravja

Zdravstveno zavarovanje je vzajemno varovanje zdravja .

Vzajemno varovanje zdravja je zdravstveno zavarovanje, ker preko velikega števila vplačil zavarovancev, dosega zavarovanec kritje stroškov zdravljenja, katere sam ne bi mogel kriti. Kritje stroškov zdravljenja je zelo pomembno tudi za kakovost življenja, ki je z dobro in kakovostno zdravstveno oskrbo bistveno boljše. V Sloveniji zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je namenjeno vsem osebam s stalnim bivališčem v Sloveniji in slovenskim državljanstvom. Poleg tega Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da morajo imeti sklenjeno zdravstveno zavarovanje tudi vse osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo na območju Slovenije. Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega vrsto pravic, ki izhajajo iz določb zavarovalne police. Predvsem je obvezno zdravstveno zavarovanje pomembno za splošne zdravstvene storitve, pripomočke, zdravila in vse ostalo, kar razumemo kot osnovne zdravstvene pravice. Zdravstveno zavarovanje obstaja tudi v drugi obliki. Zdravstveno zavarovanje je lahko tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje. V Sloveniji imamo podobno kot v drugih razvitih državah prostovoljno zdravstveno zavarovanje razdeljeno na več oblik zavarovalniških produktov. Tako imamo prostovoljno zavarovanje kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatno oziroma nadstandardno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno zavarovanje. Namenjeno je kritju razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Rezika nastane, ker osnovno zdravstveno zavarovanje ne krije le del stroškov zdravljenja zavarovane osebe. Vse nastale razlike so opisane v členih zakona. Poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja imamo tudi dodatna oziroma nadstandardna zdravstvena zavarovanja. Namenjena so doseganju večjega obsega pravic zavarovancev ali višji standard storitev v primeru zdravljenja in nastalih stroškov zdravljenja zavarovanca. Zelo dobrodošlo je dodatno zdravstveno zavarovanje, ko je obseg vseh pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja premajhen za zagotavljanje kakovosti življenja zavarovalnica. Ponudba prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je velika, zato je dobrodošlo pregledati vse ponudnike in izbrati najboljšega.

Zdravstveno zavarovanje omogoča kakovostno zdravljenje državljanov in vseh delovno aktivnih oseb na območju Slovenije.

Leave a Reply