Posts | Comments | Email

Zdravstveno zavarovanje, omogoča varnost

Zdravstveno zavarovanje nam omogoča varnost pred posledicami bolezni ali poškodb.

Vrednost, ki jo ima zdravstveno zavarovanje, so začeli ljudje ceniti že v davnih časih. Vsak, ki je zbolel ali se poškodoval si je predvsem želel čim prejšnjega zdravja in celjenja poškodb ter seveda povrnitev spodobnosti. Z napredkom stroke je zdravljenje postalo vedno zahtevnejše in kompleksnejše. Zahtevnejše in kompleksnejše zdravljenje je zahtevalo objekte za zdravljenje, pripomočke, zdravila in vse ostalo, kar omogoča delovanje zdravstvenega sistema. Zdravstveno zavarovanje tako omogoča delovanje zdravljenja bolnih in poškodovanih oseb. Vsaka država ureja zdravstveno zavarovanje na svoj način. Obstaja več modelov po katerem se zdravstveno zavarovanje uvršča v točno določeno skupino. Tako imajo nekatere države v osnovi enako zdravstveno zavarovanje. V Sloveniji imamo Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja. Bismarckov sistem zdravstvenega zavarovanja je bil prvič uveden na nemških tleh in sicer pred iztekom devetnajstega stoletja. Na slovenskih tleh smo zdravstveno zavarovanje začeli uvajati že v petdesetih letih devetnajstega stoletja. Predhodnike današnjega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo Bratovske skladnice. Bratovske skladnico se blagajne, ki so financirale najnujnejše zdravstvene storitve za delavce. Na slovenskih tleh se je Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja uveljavil ob koncu devetnajstega stoletje. S tem je bilo zavarovanje po tem modelu na slovenskih tleh uveljavljeno med prvimi na svetu. Prvi zakon o zdravstvenem zavarovanju na slovenskih tleh je bil sprejet let tisoč osemsto dvaindevetdeset. Poleg Bismarckovega modela zdravstvenega zavarovanja javni sistemi upravljanja in financiranja javnega zdravstvenega varstva poznajo še druge modele. Tako so poznani javni sistem zdravstvenega varstva, ki so urejeni po Beveridgeovem modelu nacionalne zdravstvene službe ter Semaškovem modelu socialistične zdravstvene službe. Poleg javnih sistemov zdravstvenega varstva obstajajo tudi zasebni sistemi zdravstvenega varstva . Zasebni sistemi zdravstvenega varstva delujejo na načeli trga, v manjših primerih so lahko sistemi zdravstvenega varstva tudi neprofitne narave.

Zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovancem kakovost življenja preko pridobivanja iz sklenjenega zdravstvenega zavarovanja izhajajočih pravic.

Več si preberite tukaj.

Leave a Reply