Posts | Comments | Email

Zdravstveno zavarovanje in zdravstvene pravice

Zdravstveno zavarovanje je urejeno z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji. Zakon o zdravstvenem zavarovanju določa, da morajo biti vse osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, osebe z slovenskim državljanstvom in osebe, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, zavarovane.

Z zakonom določeno zdravstveno zavarovanje ne krije vse zdravstvene storitve v celoti. Za nekatere primere velja doplačilo zdravstvenih storitev . Zdravstveno zavarovanje se v tem primeru dopolni z doplačilom, ki odraža razliko do doplačila dodatnega zavarovanja. Razlika doplačila do vsote, ki jo zahteva zdravstveno zavarovanje, je odvisna od vrste zavarovalne storitve. Ker so zdravstvene storitve, zdravila in medicinska oprema za posameznika velika investicija je pametno ugotoviti kaj zdravstveno zavarovanje nudi in kaj zdravstveno zavarovanje ne nudi. Posebno pametna in dobrodošla je informacija kaj zdravstveno zavarovanje nudi in kaj ne, vsem ogroženim in rizičnim skupinam prebivalcev. Dodatno zavarovanje ima tudi svoje posebnosti in zahteve, ki jih velja upoštevati, predvsem pa se o njih dobro pozanimati. Pomembnost, ki ga zdravstveno zavarovanje ima, je možnost uveljavljanja pravic, katere izhajajo iz določil zdravstvenega zavarovanja. V določilih je točno naveden obsega pravic, ki izvirajo iz zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveno zavarovanje ni pomembno zgolj za osebo, katera je sklenila zavarovanje, ampak ima širši družbeni in humani pomen. V prvi vrsti je zdravje in dobro počutje osebe, ki je sklenila zdravstveno zavarovanje enako pomembno in neprecenljivo, kot zdravje oseb, ki tvorijo celotno skupino zavarovanih oseb. Z vzajemnostjo se širi duh odgovornosti do vseh sodelujočih, velja pa tako za zavarovance, kot zavarovalnice oziroma oseb, ki jih predstavljajo. Zdravje ni mogoče povrniti v marsikaterem primeru, zato je odgovornost še toliko večja, saj edino pravo rešitev pomeni pravočasno zdravljenje. Pravočasno zavarovanje pa je mogoče le, če dobro deluje celoten zdravstveni sistem. Dober zdravstveni sistem omogoča uveljavljanje zdravstvenih pravic vsem, ki bivajo in delajo na področju Slovenije.

Zdravstveno zavarovanje je odgovorno ravnanje vseh udeležencev zavarovanja.

Leave a Reply