Posts | Comments | Email

Zdravo srce, osnova zdravega življenja

Zdravo srce je osnova zdravega življenja .

Vsako zdravo srce omogoča človeškemu telesu opravljanje številnih funkcij, katere so potrebno za optimalno delovanje organizma. Zdravo srce je ritmično utripajoči organ, ki poganja kri po telesu. Potreben ritem za delovanje ima zdravo srce zagotovljeno z mišičnimi vlakni. Za zdravo srce je značilno, da deluje optimalno. Zdravo srce lahko krepimo z vrsto aktivnostmi. Krepitev je zelo pomembna, saj je znano, da zdravo srce športnikov omogoča boljše zdravljenje bolezni in drugih zdravstvenih težav. Zdravstvene težave so posebno izrazite v starejših obdobjih življenja. Zato je zelo pomembno, da se pomena zdravja srca zavemo dovolj zgodaj. V mladih letih, ko ljudje pokajo od zdravja, se zdijo mnoge funkcije samoumevne. Pri tem se ne zavedamo, da določene funkcije, skupaj s človekom ostarijo in začnejo postopoma slabše delovati. Postopno slabšanje je krivo, da se slabše lastnosti ne prepoznajo takoj, ampak največkrat takrat, ko nastopi kritično stanje. Podobno, kot je postopom nastalo obolenje, je dobro postopoma stvari izboljševati. Enako velja za zdravo srce. Zelo napačno je razmišljanje, da je mogoče srce okrepiti čez noč. Z povečano aktivnostjo v zelo intenzivnem ritmu in naporu, lahko dosega obratne, negativne učinke. Obratno je zelo koristno, če napor postopoma povečujemo. Tako recimo ni smiselno, da tek izvajajmo intenzivno, pred in po tem pa praktično mirujemo. Veliko bolj smiselno je, da tek izvajamo enakomerno, s postopnim večanjem napora oziroma zahtev. Srce nam bo v tem primeru hvaležno, saj bo obremenjeno postopoma, temu primerno pa bo imelo dovolj časa in možnosti, da se novo nastali situaciji ustrezno prilagodi. V primeru nenadnega povečanja je težava prav v nezmožnosti prilagoditve novo nastali situaciji in zahtevi. Zato tudi tek ne začnemo z velikimi razdaljami, ampak krajšimi, katere brez težav zmoremo. Pomembno se je zavedati, da tudi vrhunski športniki niso čez noč dosegli rezultatov.

Zdravo srce omogoča boljšo kakovost življenja.

Leave a Reply