Posts | Comments | Email

Zavod za zaposlovanje zatočišče brezposelnih

Zavod za zaposlovanje je zatočišče brezposelnih

Brezposelne osebe zavod za zaposlovanje obiskujejo z upanjem na delovno mesto. Delovno mesto imajo osebe, ki obiskujejo zavod za zaposlovanje lahko zagotovljeno ali pa so brezposelne. Zavod za zaposlovanje tako brezposelnim nudi vrsto pomoči, na drugi strani vsem, ki zaposlitev že imajo zavod za zaposlovanje nudi možnost druge zaposlitve. Zavod za zaposlovanje poleg tega obiskujejo delodajalci, ki iščejo kader za svoje kadrovske potrebe. Zavod za zaposlovanje poleg tega nudi vrsto drugih aktivnosti. V splošnem zavod za zaposlovanje posreduje zaposlitev, zavaruje osebe za primer brezposelnosti, izvaja ukrepe aktivne politike zaposlovanja, nudi informacije, ki so povezane s trgom dela in so javnega značaja, na podlagi svoji aktivnosti in drugih informacij oblikuje gradiva, ki s so koristna raznim osebam, izvaja aktivnosti povezane z zaposlovanjem tujcev in podobno. Osebe, ki obiskujejo zavod za zaposlovanje so zato zelo različne, imajo različne interese in mesto na trgu dela. Ločijo se med seboj tudi načeloma enake osebe. Zaposlitev lahko išče zaposlena ali brezposelna oseba. Pri tem je pomembna razlika, toliko večje razlike pa nastanejo in se stopnjujejo z približevanjem sklenitve delovnega razmerja. Predvsem so razlike v sprejetih pravicah in dolžnostih, v sklepanju kompromisov, sprejemanju zahtev delodajalca in razlik je na kratko mnogo. Enako so razlike med delojemalci. Na trgu dela delojemalci delovno silo oziroma zaposlene najemajo po različnih načelih. Predvsem igrajo pomembno vlogo izkušnje ter odprtost do novosti. Izkušnje pri vsakem človeku ustvarijo določene lastnosti, ki se skozi čas ne spreminjajo veliko. Tako ravnamo po točno določenem zaporedju, izbiramo po določenih načelih, do okolice imamo določen odnos in podobno. Še večje razlike so v odnosu do novosti. Nekateri ljudje novosti hočejo takoj ali čim prej preizkusiti, drugi so bolj skeptični in imajo določeno mero previdnosti ter niso najbolj zaupljivi.

Zavod za zaposlovanje je križišče na trgu dela, kjer se srečujejo zelo raznolike osebe.

Leave a Reply