Posts | Comments | Email

Zavod za zaposlovanje, pomoč brezposelnim

Zavod za zaposlovanje nudi pomoč brezposelnim .

Brezposelne osebe, katerim zavod za zaposlovanje nudi pomoč, potrebujejo različne oblike podpore v času trajanja brezposelnosti. V prvi vrsti brezposelnim delovno sposobnim osebam, zavod za zaposlovanje posreduje informacije o prostih delovnih mestih. Tej nalogi zavod za zaposlovanje pristopa aktivno, saj nudi sveže informacije o prostih delovnih mestih. Brezposelni lahko
zavod za zaposlovanje obiščejo tudi takrat, ko imajo zaposlitev, pa bi želeli spremembo na področju zaposlitve. V takih primerih gre predvsem za različne vzroke, ki botrujejo želji po spremembi zaposlitve. Ljudje se odločajo za spremembe zaradi želje po boljših delovnih pogojih, boljših delovnih razmerah, boljšem odnosu med zaposlenimi in zaradi mnogih drugih razlogov. Zavod za zaposlovanje jim nudi poleg seznama prostih delovnih mest tudi razne druge informacije in nasvete, ki lahko pripomorejo k uresničitvi želje po novi zaposlitvi.
Zavod za zaposlovanje tudi aktivno sodeluje v politiki zaposlovanja. Vsaka država oblikuje svojo politiko zaposlovanja državljanov. V ta namen izvaja, spreminja in uresničuje razne zakone, predpise in odredbe, katerih namen je doseganje zastavljene politike zaposlovanja. Hkrati država skrbi tudi za nadzor izvajanja zakonov, predpisov in odredb s področja politike zaposlovanja. Državi pri izvajanju politike zaposlovanja zavod za zaposlovanje med drugim pomaga pripravo raznih gradiv s področja zaposlovanja, brezposelnosti in drugih delov področja zaposlovanja državljanov. Ker morajo brezposelne osebe, v času iskanja zaposlitve, imeti zagotovljene mnoge pravice, se v njihovo zagotavljanje aktivno vključuje zavod za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje naloge s področja državne politike zaposlovanja izvaja že več kot sto let. Podobno kot v začetkih tudi danes predvsem nudi možnost zaposlovanja brezposelnih. Začetki zavoda za zaposlovanja sodi v niz sprememb, ki so postopoma državljanom zagotavljale vedno boljše življenje v določeni državi. Poleg zaposlovanja so takrat vzniknile tudi druge službe, ki zagotavljajo državljanom boljše življenjske pogoje.

Zavod za zaposlovanje ima aktivno in pomembno vlogo na področju zagotavljanja pravice do dela.

Leave a Reply