Posts | Comments | Email

Zavod za zaposlovanje, nudi priložnosti

Zavod za zaposlovanje brezposelnim osebam nudi priložnosti .

Brezposelne osebe lahko zavod za zaposlovanje izkoristijo kot odlično priložnost za spremembe v življenju. Izguba zaposlitve je vsekakor preizkušnja, ki ni lahka in zahteva od človeka veliko energije, sposobnosti, samozavesti in psihične trdnosti. Zavod za zaposlovanje mu pri tem lahko pomaga kot ena najpomembnejših ustanov na trgu dela v Sloveniji. Ustanova na trgu dela , kot je zavod za zaposlovanje, deluje kot samostojna oseba s statusom javnega zavoda. Zavod za zaposlovanje deluje na območju celotne Slovenije, preko območnih enot je njegova dostopnost zagotovljena bistveno bolje in kvalitetnejše. Nemogoče si je v današnjem času predstavljati, da bi ljudje iz oddaljenih krajev Slovenije hodili v prestolnico ali kakšen drug kraj, na čisto drugem koncu države. Brezposelnim zavod za zaposlovanje nudi posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvaja ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izdaja dovoljenja za delo in zaposlovanje tujcev, izdeluje analitične, razvojne in druga strokovna gradiva s področja dejavnosti Zavoda za zaposlovanje. Za brezposelne zavod za zaposlovanje nudi informacije o trgu dela in informacije javnega značaja. Informiranost je ključ do uspeha, saj brez ustreznega vedenja o vsem kar se dogaja na trgu dela, ne moremo narediti praktično nič. Poleg brezposelnih oseb se na zavodu lahko zglasijo tudi osebe, ki želijo spremembe na področju zaposlovanja. V današnjem času obstajajo možnosti za spremembo zaposlitve, oseba, ki si želi spremembe pa ima na voljo celo paleto možnosti. Poleg tega pa je Zavod za zaposlovanje zelo pomembna ustanova za delodajalce. Spremembe na področju poslovanja so danes bolj intenzivne in aktivne kot nekoč, zato je potreba po spremembah večkrat prisotna. V prihodnosti gre pričakovati še večje spremembe v smislu prilagodljivosti in večjih spremembah na področju dela.

Zavod za zaposlovanje bo temu primerno moral svoje aktivnosti prilagajati na eni strani spremembam na trgu in morebitnim spremembam zakonodaje.

Leave a Reply