Posts | Comments | Email

Zavarovalnica, zavarovalniški produkti

Zavarovalnica omogoča, da so zavarovalniški produkti dostopni in koristni.

Kot svojo primarno dejavnost zavarovalnica opravlja zavarovanje oseb in premoženja. Dejavnost je stara, šteje več kot ducat stoletji zgodovine, skozi ta čas se je tudi času primerno spreminjala in razvijala. Evolucija je bila postopna, zato se velikokrat zgodi, da na kratek čas desetletja ali več, sprememb niti ne opazimo. Spremembe bi bolje videli, če bi čas opazovanja primerno povečali. S tem bi ugotovili, da so določena zavarovanja nastala na novo, druga pa so bodisi izginila, bodisi niso več tako zaželena kot nekoč. Sami bi brez težav našteli nekaj primerov, ki kažejo na omenjene evolucijske spremembe skozi čas. Te se bodo brez dvoma dogajale tudi v prihodnosti. Zavarovalnica lahko poslanstvo upravičuje uspešno takrat, ko ima s strankami vzpostavljen dobe poslovni odnos. Dober poslovni odnos pomeni, da je vzpostavljeno zaupanje v spoštovanje pravic nasprotne stranke ter izpolnjevanje lastnih dolžnosti. Na primeren način, kar pomeni, da morajo biti vse aktivnosti hitre, poštene in morajo dosegati učinke. S tem namenom zavarovalnica ponudi svoje storitve tako, da jih oblikuje kot zavarovalniški produkt. Ti se skozi čas spreminjajo in razvijajo, kar najbolj poznamo po tako manjših kot večjih časovnih spremembah. Manjše spremembe opazimo takoj, najbolj pa takrat ko sklepamo posle. Osebne dolžnosti in pravice nam zagotavlja in nalaga zavarovalna polica. Slednja poleg tega obvezuje z dolžnostmi tudi drugo stran, zavarovalnica ali njen predstavnik v njenem imenu, se zaveže, da bo spoštovala pravice stranke in izpolnjevala svoje dolžnosti. Izpolnjevanje obveznost oziroma dolžnosti, je zelo pomembno. Na izpolnjevanje se moramo zanesti, z drugo besedo, prepričani moramo biti, da bo zavarovalnica izpolnila svoj del obveznosti. S tem namenom in prepričanjem tudi sklenemo izbrano zavarovanje.

S podpisom se na eni strani strinjamo z dogovorjenim in zapisani, hkrati pa tudi pričakujemo, da nam bo zavarovalnica ob izpolnitvi pogojev vse obljubljeno tudi izpolnila.

Leave a Reply