Posts | Comments | Email

Zavarovalnica, pozitivne izkušnje

Zavarovalnica lahko zagotavlja zavarovancem pozitivne izkušnje .

Ljudem zavarovalnica koristi na različne načine. Zato si zavarovalnica prizadeva pridobiti njihovo zaupanje. Poleg pridobitve je zavarovalnica zainteresirana za čim več dobrih informacij. Posebno to velja v času, ko zavarovalnica še ni izkušnja zavarovanca. Z izkušnjo bo tudi zavarovalnica imela več koristnih informacij. V življenju si človek izkušnje pridobiva na številne načine. Predvsem so dobrodošle pozitivne izkušnje. Pozitivne izkušnje so vse izkušnje, ki so prinesle pozitivne posledice in pridobitve. Predvsem pa so pozitivne izkušnje vse izkušnje, ki so drugačne od negativnih izkušenj. Negativne izkušnje so za razliko od pozitivnih manj prijetne. Dobra lastnost negativnih izkušenj je spoznavanje vsega, česar se velja izogibati ter ne imeti opravka. Možnosti za izogibanje negativnim izkušnjam je veliko. Predvsem koristijo dobre informacije, izkušnje in reference. Najboljše informacije, reference in izkušnje so tiste, ki so nam lastne. Pir njih smo prepričani, da so informacije resnične in izvirne, izkušnje so podkrepljene s številnimi dejstvi, reference pa nam omogočajo, da izkušnje in informacije upravičimo. In jih po potrebi delimo z drugimi. Delitev izkušenj in informacij z drugimi osebami je pomembna dobrina. Ljudje si z delitvijo izkušenj in informacij pridobivamo pomembno znanje. Na eni strani znanje posredujemo drugim osebam, na drugi pa znanje pridobivamo. Znanje je tako dobro, kolikor dobri so učinki. Učinki znanja se lahko koristijo na različne načine. Najbolj koristni so tisti, ki ne potrebujejo posebnih prilagoditev ter raznih drugih aktivnosti. Takoj so lahko v celoti uporabljene. Prilagoditve in razne druge aktivnosti lahko učinke zmanjšajo za ustrezen delež. V nekaterih primerih so prilagoditve nujne, saj lahko brez njih učinki celo škodujejo oziroma prinašajo razne negativne lastnosti. Obseg negativnih lastnosti je lahko odvisen od posameznika, okolja ter raznih drugih dejavnikov. Zelo pomembno je, da se zahtevnosti in potrebe prilagoditev zavedamo, ter temu primerno ukrepamo.

Zavarovalnica gradi zaupanje na profesionalnem odnosu do zavarovancev in javnosti.

Leave a Reply