Posts | Comments | Email

Zavarovalnica, pestra ponudba

Zavarovalnica ter njena kakovostna ponudba navdušuje mnoge tako tradicionalne zavarovance kot tudi novince.

Tradicionalne zavarovance zavarovalnica navdušuje veliko časa. To pomeni, da je zavarovalnica za tradicionalne zavarovance dobra izbira v daljšem časovnem obdobju. Zanje je zavarovalnica dobra izbira med vsemi ostalimi ponudbami. Pri tradicionalnih zavarovancih je prisotna želja po trajajočih kakovostnih lastnostih, katre jim mora zavarovalnica nuditi. Gre za zavarovance, ki dajejo kakovosti velik pomen. Težje jih bo prepričala zavarovalnica, katera ima zgolj trenutno boljše pogoje oziroma boljšo ponudbo. Ni pa jasno ali bo ta ponudba prisotna tudi v prihodnosti. Novinci so v marsičem drugačni od tradicionalnih zavarovancev. Bolj kot na dolgi rok razmišljaj na krajši rok. Ponudba, ki je bila včeraj ugodna, danes pomeni čisto drugačno lastnost. In bo lahko povsem drugačna v prihodnosti. Zato je zanje pomembno, da imajo v trenutku odločitve najboljšo ponudbo. Kaj je bilo v preteklosti in kaj bo v prihodnosti zanje takrat ni bistvenega pomena oziroma je manj pomembno v primerjavi z lastnostmi iz preteklostjo, ter računico za prihodnost. Aktualna ponudba mora biti za novince tudi bolj osebno naravnana. Kar pomeni, da so manj usmerjeni v splošne lastnosti, zanimajo jih predvsem specifične. Njihova odločitev je med ponudbami, kot so nezgodno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za mlade, zavarovanje za tujino ter druge ponudbe. Zavedajo se, da zavarovalniški produkti najbolj koristijo specifičnim zahtevam. Te so znane predvsem zavarovancem. Splošna korist je pri ponudbah zavarovalniških produktov manjša. Zato se odločajo zavarovanci za najboljše zavarovalniške ponudbe takrat, ko jih potrebujejo in jim najbolj ustrezajo. Odločitev je v mnogih primerih podobna odločitvam iz preteklosti. To pomeni, da bo zavarovanec izbral istega ponudnika kot v preteklosti, lahko bo izbral enak produkt, možno je izbrati še veliko podobnosti glede na pretekle odločitve.

Zavarovalnica mora biti prilagodljiva povpraševanju, če želi imeti na trgu dobre rezultate v primerjavi s konkurenco.

Leave a Reply