Posts | Comments | Email

Zavarovalnica in njena načela

Zavarovalnica je organizacija, ki svojo temeljno gospodarsko poslanstvo, vidi v opravljanju zavarovanja. Temelj delovanja je zavarovalstvo, ki se nadalje loči na individualno ali socialno zavarovalstvo. Zavarovalnica lahko na ta način zavaruje točno določeno osebo glede na njegove želje v ponujeni ponudbi. Socialno zavarovalstvo pa zavarovalnica smatra kot zavarovanje večjega števila ljudi.

Kodeks po katerem se zavarovalnica v Sloveniji ravna imenujemo zavarovalni kodeks. Namen zavarovalnega kodeksa, ki ga zavarovalnica upošteva je namenjen razvoju poslovanja, strokovnega opravljanja zavarovalnih poslov in profesionalnega ravnanja. Zavarovalnica mora svoje poslovanje temeljiti na upoštevanju načel trga, tržne konkurence na lojalnih in konkretnih temeljih, ekonomike zavarovanja in poslovne morale, s ciljem nuditi stranki kvalitetno zavarovalno zaščito.

Zavarovalnica mora pri svojem poslovanju upoštevati določena načela, če hoče dobro in uspešno poslovati. Varovanje ugleda je pomembno načelo, saj bi bilo brez njega zavarovalništvo v veliki meri onemogočeno. Kdor hoče skleniti zavarovanje, ki ga ponuja zavarovalnica kot svoj produkt, mora v prvi vrsti verjeti v obljube napisane v pogodbi. Pri tem je ugled velikega pomena, saj na njem v veliki meri temelji zaupanje v kvaliteto storitev. Varovanje ugleda, ki ga zavarovalnica strankam zagotavlja kot pomemben faktor pri sklenitvi pogodbe, se tiče tako redno zaposlenih kot pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev. V prvi vrsti zavarovalnica od svojih zaposlenih zahteva profesionalen odnos do dela in ustrezno raven strokovnega znanja pri prevzemanju rizika, oceni škod in njihovem obravnavanju in izvrševanju ostalih obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov. Zavarovalniški delavci, ki za določeno zavarovalnico izvajajo svoje profesionalne aktivnosti si morajo prizadevat ravnati v skladu s sprejetimi načeli in določbami, s svojimi profesionalnimi aktivnostmi pa ne smejo škodovati ugledu svoje zavarovalnice in zavarovalniške dejavnosti.

Velikega pomena za dobro in uspešno delovanje je tudi medsebojno zaupanje in načelo začščite pravic in koristi stranke. Zavarovalnica oziroma oseba, ki profesionalno opravlja aktivnosti v njeno korist, mora pri tem upoštevati načela zavarovalniške stroke.

http://www.vzajemna.si/

Leave a Reply