Posts | Comments | Email

Zakon o delovnih razmerjih, ureja poslovne odnose

Zakon o delovnih razmerjih skrbi, da so poslovni odnosi med delodajalcem in delojemalcem urejeni.

Poslovni odnosi med delodajalcem in delodajalcem so v dobrih in uspešnih poslovnih okoljih dobro urejeni. Delojemalec ali zaposlen ve za svoje pravice in dolžnosti, ter obje izpolnjuje kot določa zakon o delovnih razmerjih. Enako velja za drugo stran delovnega razmerja. Delodajalec je seznanjen s svojimi pravicami in dolžnostmi, ter jih spoštuje . Tako kot določa zakon o delovnih razmerjih. Na področju delovnih razmerji so bile in bodo spremembe v zakonih in določilih pogoste. Vsako časovno obdobje in okolje ima svoje značilnosti, te se preko raznih dejavnikov spreminjajo. Zato velikokrat zakon o delovnih razmerjih postane v večjem ali manjših času in okolju neprimeren. Urejanje razmerji na področju dela je postalo aktualno in aktivno predvsem v času industrijske revolucije, takrat so postajale spremembe vedno večje. Temeljile so na spremenjenih delovnih razmer, posledično so se zaposleni začeli zavedati svojih osnovnih pravit ter tudi moči množice zaposlenih. V devetnajstem stoletju tako dobimo prve spremembe na področju poslovnih odnosov med delodajalcem in delojemalcem. Delavci so začeli pridobivati več pravic, njihov delavnik se je postopoma izboljševal in postal vedno bolj znosen ter skladen z človeškimi zmožnostmi ter omejitvami. Spremenjen zakon o delovnih razmerjih v večjem ali manjšem obsegu sodoben prikaz neprestane potrebe po urejanjih odnosov med delodajalcem in delojemalcem. V razvitih družbah so odnosi urejeni, delodajalec in delojemalec natančno vesta za pravice in dolžnosti, jih vzajemno spoštujeta ter se izogibata sporom. Pred leti sprejet zakon o delovnih razmerjih je spremenil marsikaj ja področju trga dela. Pridobiti delovno mesto je enostavnejše, uvaja pa tudi nekatere druge spremembe na področju poslovnega razmerja med delodajalcem in delojemalcem. Tako delodajalec kot delojemalec se morata novosti, ki jih prinaša zakon o delovnih razmerjih zavedati ter jih spoštovati.

Zakon o delovnih razmerjih je prinesel številne novosti, obveznosti in pravice delodajalca ter delojemalca so se spremenile.

Leave a Reply