Posts | Comments | Email

Vzajemni skladi so lahko izbrani na različne načine

Vzajemni skladi so lahko izbrani na različne načine, pomembno vlogo igrajo osebnostni značaj, prihodki, odhodki in cilji investitorja. Varni vzajemni skladi so nekaj čisto drugega kot tvegani, v vsakem primeru pa se mora investitor zavedati vseh lastnosti izbranih skladov ter svojih osebnih sposobnosti. V tem primeru štejejo predvsem osebne sposobnosti s področja financ.

Ustrezen vzajemni sklad izberemo tudi glede na prihodke

V vzajemne sklade lahko naložimo večje premoženje

Strokovne in praktične finančne sposobnosti

Strokovne sposobnosti s področja financ imajo osebe, ki so se na tem področju izobraževale ali so pridobile določeno strokovno izobrazbo. Individualne praktične sposobnosti s področja financ pa ima praktično vsaka oseba, ne glede na izobrazbo. Določena finančna sredstva ima praktično vsaka oseba, vendar z njimi vsaka oseba različno upravlja. Med možne izkušnje lahko sodijo tudi vzajemni skladi, investicijski skladi, vlaganje v skladih in varčevanje v skladih. Praktične finančne sposobnosti se kažejo na zelo različne načine, vendar pogosto hkrati tudi napačne. Določeno osebno premoženje je lahko povezano tudi z dolgovi, kar je nekaj drugega kot isto osebno premoženje brez dolgov. Vidno osebno premoženje zato ne kaže celotne slike.

Prav tako obstajajo prakse, kjer se oseba zavestno odloči za oblikovanje točno določene podobe v javnosti. Dve skrajnosti sta prikaz večjega osebnega premoženja ali obratno. V prvem primeru se odloči za razne investicije, katere tudi osebam z najbolj osnovnim znanjem govorijo o potrebnih večjih finančnih sredstvih za njihovo izvedbo.

Obratno so vzajemni skladi ali druge podobne naložbe javnosti praktično nevidne, vendar ima oseba lahko kljub temu v njih naloženo tudi večje premoženje. Pri vsaki odločitvi je pomembno, da so odločitve in njihove posledice pisane na kožo investitorju ter ne vplivajo na osnovno raven kakovosti življenja.

Dobro izbrani vzajemni skladi upoštevajo izkušnje, cilje, način in čas varčevanja. Večje izkušnje pomenijo, da so lahko izbrani vzajemni skladi veliko širše in globje v lastnostih. Dobro izbrani vzajemni skladi morajo kljub temu vedno upoštevati individualne cilje, način in čas varčevanja.

Vzajemni skladi z različnimi možnostmi naložb: http://www.triglavskladi.si/vzajemni-skladi

Leave a Reply