Posts | Comments | Email

Vzajemni skladi, izdelajmo načrt

Vzajemni skladi so izkušnja, ki jo omogoča varčevalni načrt .

Za mnoge pomembne odločitve izdelamo načrt. Ta je skladno z težo odločitve lahko bolj ali manj zahteven. Najboljša odločitev je tista, ki v prihodnosti doseže svoj namen. Vzajemni skladi so za načrtovanje v vsakem primeru izziv. Veljajo kot uveljavljena alternativa raznim drugim naložbam. Uveljavitev ni naključje. Pomenijo dober kompromis med varnostjo in donosnost. Pika na i pa je možnost prilagajanja naložbe danim razmeram v prihodnosti. Ker vzajemni skladi prinašajo točno določene koristi, slednje mnogim predstavljajo dobro motivacijo. Moč motivacije je toliko večja, kolikor bolj specifični so cilj, ter kolikor večja je želja po njihovem doseganju. Ohranjanje vrednosti tako nima motivacijske moči, kot stanovanje ali pokojnina. Cilj dosežemo takrat, ko vzajemni skladi omogočajo pridobitev te koristi. Doseganje je od primera do primera različno. V vsakem primeru za dosego cilja potrebujemo sredstva. Ta sredstva so omejena, na drugi strani pa obremenjena z odhodki. Če želimo, da vzajemni skladi dosežejo cilj moramo dobro upravljati z tako prihodki kot odhodki. Možnosti je nešteto, pomembno pa je, da so odločitve skladne z željami in pričakovanji naložbenika. Nikakor pa ne smejo zmanjševati kakovosti življenja. Cilj vzajemni skladi dosežejo prej, ko so na eni strani večji prihodki ter na drugi manjši odhodki. Oseba ima na tako eno kot drugo stran vpliv. Prihodke lahko poveča večja dodana vrednost ali pa večja količina učinkov. Odhodke je možno prav tako uravnavati. Manjše odhodke lahko predstavlja splošno zmanjšanje ali specifično zmanjšanje odhodkov. Pri uravnavanju tako odhodkov kot prihodkov je zelo pomembno razmerje med njihovo količino in kakovostjo. Količina in kakovost sta tudi v tem primeru povezani, ter ena na drugo vplivata. V obeh primerih, tako pri prihodkih, kot odhodkih, večja kakovost lahko pomeni znižanje količine. Ter seveda obratno, povečanje količine je možno preko zmanjšanja kakovosti.

Vzajemni skladi omogočajo uresničevanje raznih osebnih želja.

Leave a Reply