Posts | Comments | Email

Voznik začetnik je program določen z zakonom

Voznik začetnik je dodatni program usposabljanja. Program voznik začetnik vsebuje vožnjo odličnosti, vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. Posebni program vožnje odličnosti izvajajo avto šole, program varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa pa zagotavljajo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe.

Voznik odgovarja za svoje početje

Kvaliteta usposabljanja je odvisna od več dejavnikov, največji prispevek lahko nudi sam voznik začetnik. Usposabljanje ne poteka zgolj na poligonih in v učilnicah, ampak predvsem v praksi na cesti. Na poligonih in v učilnicah voznik začetnik pridobi ustrezna znanja, ki pa jim mora nadgraditi v praksi.

Skušnjav za napačno ravnanje je več kot dovolj, voznika spremljajo praktično celotno vozniško dobo. V prometu voznik začetnik predvsem ne sme podlegati ustaljenim napakam, v katere ga pogosto silijo drugi udeleženci. Primer je vožnja skozi rumeno ali celo rdečo luč na semaforju.

Posebno v mestnih središčih ob prometnih konicah je vožnja skozi rumeno ali celo rdečo luč na semaforju nekaj povsem običajnega. Ker se voznik začetnik drži pravil, bo na trenutke deležen hupanja in trobljenja  in drugih signalov ostalih udeležencev v prometu. S tem ga ostali udeleženci silijo, da prevozi rumeno ali celo rdečo luč na semaforju. V taki situaciji se mora voznik začetnik zavedati, da za negativne posledice takega ravnanja nosi posledice sam. Nestrpni vozniki se bodo v takih situacijah največkrat mirno odpeljali naprej. Posledice bo voznik začetnik v celoti prevzel nase. Težke, vendar razmeroma majhne, so že posledice kazni za prometne prekrške. Še hujše pa so posledice, zaradi katerih trpijo drugi udeleženci v prometu telesne poškodbe ali druge poškodbe. Telesne poškodbe so lažje ali težje, poznamo pa tudi psihične posledice prometnih nezgod oziroma nezgod v cestnem prometu. Kazni se lahko plača ali odsluži, telesne poškodbe prometne nesreče pa voznik začetnik velikokrat ne more v celoti odpraviti.

Leave a Reply