Posts | Comments | Email

Vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje se izvaja na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ga pri nas izvajajo naslednje zdravstvene zavarovalnice: Vzajemna, Triglav zavarovalnica in pa Zavarovalnica Adriatic Slovenica. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se delijo na prostovoljna zavarovanja s katerimi krijemo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev in prostovoljna zavarovanja za večji obseg pravic ali za višji standard storitev. Obvezno zavarovanje je nujno za vse državljane republike Slovenije, druga oblika zavarovanja pa je prostovoljno zdravstveno zavarovanje. S to obliko zavarovanja lahko prihranimo precejšnjo vsoto denarja, ki bi ga mogli zapravit za visoke stroške zdravljenja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Z vključitvijo v prostovoljno zdravstveno zavarovanje se zavarujemo tudi za stroške doplačil raznih medicinsko tehničnih pripomočkov. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je tisto za katerega se odločamo povsem sami, a je priporočeno, da se zavarujemo za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje v celoti ne pokrije. Otroci do dopolnjenega 15. leta, oziroma do 18. leta, če se šolajo ali pa do 26. leta, dokler še traja šolanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujejo. Z prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, ki vključuje nadstandard smo deležni boljše zdravstvene oskrbe v bolnišnici ali v zdravilišču, izbira boljših medicinsko tehniških pripomočkov, od zobozdravstvenega nadstandarda in nadstandarda pri zobozdravstvenih storitvah. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje lahko krije tudi očesne pripomočke, nadstandardne ortopedske pripomočke ter podaljšano zdravljenje v zdravilišču. Stroške samoplačniških zdravil in pripravkov predpisanih na beli recept krije prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Comments are closed.