Posts | Comments | Email

Višja strokovna šola Ljubljana, sodobna znanja

Višja strokovna šola Ljubljana nudi sodobna znanja, ki so naravnana potrebam delodajalcev današnjega časa. Izobraževanje ponuja višja strokovna šola Ljubljana na petih programih na dveh lokacijah. Prva lokacija izobraževanja je Kranj, druga pa Ljubljana.

Uporabna znanja

Pet sodobnih izobraževalnih programov

Inženir logistike je prvi program, ki ga ponuja višja strokovna šola Ljubljana. Logistika je zelo aktualna veda, katera se hkrati zelo hitro spreminja in razvija. Na področju logistike ima višja strokovna šola Ljubljana četrt stoletja bogate izkušnje v taki ali drugačni obliki. Sodeluje z podjetji, ki predstavljajo paradne konje slovenskega gospodarstva. Predavatelji so dnevno vključeni v logistične procese na različnih ravneh. S praktičnimi izkušnjami lahko diplomantom omogočajo nadgraditi obstoječe znanje ter vnesti novosti v seznam poklicnih sposobnosti. Drugi program je inženir strojništva, področje zaznamuje hiter in intenziven tehnološki razvoj. Višja strokovna šola Ljubljana ponuja bodočim inženirjem strojništva bogato znanje za karierno nadaljevanje ter osebni razvoj. Razdajajo ga predavatelji, ki so zaposleni na različnih pozicijah v podjetjih. Program je naravnan na izmenjavo izkušenj med predavatelji in študenti, v diplomskih naloga so predstavljeni praktični primeri inovacij, prenov in tehnoloških izboljšav. Tretji program je inženir elektroenergetike. Višja strokovna šola Ljubljana program inženir elektroenergetike oblikuje skupaj z predavatelji, ki so strokovnjaki z bogatim izkušnjami. Slušatelje motivirajo pri iskanju rešitev za različne elektroenergetske probleme. Te probleme obravnavajo v diplomskih in seminarskih nalogah, s tem pa dajejo prispevek k razvoju področja sodobne elektroenergetike. Četrti program je ekonomist, višja strokovna šola Ljubljana za to področje nudi učenje sposobnosti komunikacije in tujih jezikov s konkretnimi področji. Bodoči ekonomisti pridobijo sposobnosti povezovanja teorije in prakse v vsakdanjih poklicnih aktivnostih. Peti program je poslovni sekretar, slušatelji pridobijo sposobnosti upravljanja s časom, izkušnje s področja administrativne logistike ter sposobnost komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku. Višja strokovna šola Ljubljana zagotovo nudi dobro izobraževanje, ki ponuja odgovore na številni in različno sodobno kadrovsko povpraševanje. Za podrobnejši opis programov klikni tukaj.

Leave a Reply