Posts | Comments | Email

Vhodna vrata kot estetski element

Vhodna vrata so tisti hišni element, ki ga velikokrat neupravičeno zanemarimo. Tako kot ima človek svoj obraz, ga ima tudi vsaka hiše oziroma poslopje. V tem smislu so vhodna vrata pomembna, ker ustvarjajo bistveni estetski učinek na poslopju. V primeru, da jih smatramo kot drugorazredni element na hiši, zagotovo ne bomo uspešni iz estetskega vidika. Recimo, da smo se znašli v situaciji, ko zaključujemo gradbena dela na našem novem poslopju. To je idealni trenutek, da si za izbiro vhodnih vrat vzamemo čas za tehten premislek.

Zelo pomembno je, da vhodna vrata izberemo z mislijo na to, kakšne barve fasado bomo imeli. Barvni učinek, ki bo nastal s kombinacijo barve vhodnih vrat in fasade, bo ključen za estetsko in prostorsko umestitev našega poslopja. Pomoč pri odločanju glede tega lahko poiščemo tudi pri tistih, ki znajo takšne rešitve grafično prikazati z računalniškimi programi. S tem lahko vidimo, kakšna bo podoba nove stavbe, kar pomeni, da lahko na modelu vidimo, ali se vhodna vrata in fasada povsem skladata. Pri tem pa moramo imeti v mislih širšo sliko prostora, v katerega bo umeščeno naše novo poslopje.

V primeru, da živimo v ulici s strnjenimi stavbami, potem moramo izbirati takšne barve, da se bodo elementi našega poslopja skladali z drugimi poslopji. Le malokdo si želi, da bi njegova hiša grobo izpadala iz estetskega konteksta celotne ulice, saj to vodi v obrekovanje in zamere s strani sosedov in širše okolice. Vhodna vrata so torej izjemno pomembna, če želimo ustvariti prijetno bivanjsko okolje, ki ne bo le funkcionalno, ampak bo tudi paša za oči za nas in za mimoidoče.

Comments are closed.