Posts | Comments | Email

Varčevanje, nadzorovana potrošnja

Varčevanje je nadzorovana potrošnja . Nadzorovana potrošnja je varčevanje, ker omogoča prihranek sredstev . Prihranek sredstev omogoča in uravnava varčevanje. Glede na sredstva in njihove značilnosti je lahko varčevanje namenjeno za različne varčevalne cilje. Tako imamo varčevanje za otroka, varčevanje za pokojnino, namensko varčevanje ter razne druge oblike varčevanja. Ker se varčevanje od primera do primera razlikuje, ima različne značilnosti.

Vsako varčevanje je poleg tega zgodba zase. Varčevalcu mora biti varčevanje prilagojeno, če želi imeti dobre učinke varčevanja. Varčevanja kot so varčevanje za otroka, varčevanje za pokojnino, namensko varčevanje te druge oblike varčevanja, imajo lastnosti, katere so prilagojene tako samemu varčevanju, kot tudi varčevalcu. Varčevalec lahko v.za otroka, v.za pokojnino, namensko varčevanje ter druge oblike varčevanja izbere glede na svoje sposobnosti varčevanja. V primeru, da je sposoben prevzeti varčevanje za otroka, varčevanje za pokojnino, namensko varčevanje ali druge oblike varčevanja, mu banka to največkrat lahko odobri. Banka ima tudi nekatere omejitve, kar pomeni, da varčevanje za otroka, varčevanje za pokojnino, namensko varčevanje ali druge oblike varčevanja ne more izdati za vsakogar oziroma za vsako priložnost. Predvsem mora vedeti, da varčevanje za otroka, varčevanje za pokojnino, namensko varčevanje ali druge oblike varčevanja prinašajo prevzem določenega tveganja. Predvsem bi lahko banka ta sredstva lahko drugače bolje izkoristila. To posebno velja v primerih, ko varčevalec v času varčevanja ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti. V vsakem primeru se velja odločiti za eno od varčevanj. Poleg vseh oblik, katere ponujajo banke, ima varčevalec na voljo tudi nekaj individualnih oblik varčevanja. Osebne oblike varčevanja varčevalec sam določi.

Odločitev največkrat temelji na lastnih izkušnjah. Nekateri bankam preprosto ne zaupajo ali se jim zdi poslovanje z njimi neprimerno za njihove zahteve. Vsekakor ima sam na voljo nekaj dobrih rešitev. Velja jih vzeti v presojo, ter odločiti o tem ali so primerne, manj primerne ali neprimerne za točno določenega varčevalca. Varčevanje je lahko življenjski slog varčevalca ali pa njegova osebnostna lastnost.

http://varcevalnica.alta.si/odlocevalec

Leave a Reply