Posts | Comments | Email

Turistična agencija, gospodarska organizacija

Turistična agencija je gospodarska organizacija.

Turistična agencija se uvršča med terciarne storitve, predmet njenega trgovanja so turistični aranžmaji in turistične storitve. Beseda turist izhaja iz konca osemnajstega stoletja, beseda turist pa iz začetka devetnajstega stoletja. Nekaj desetletji kasneje je nastala prva sodobna turistična agencija, pravzaprav dve. Na Otoku je leta tisoč osemsto enainštirideset nastala turistična agencija Thomas Cook, v Združenih državah Amerike pa turistična agencija Henry Wels. Otoška turistična agencija je najprej organizirala potovanja na Otoku, kasneje pa je v organizirala potovanja v Italijo, Švico, Francijo, Palestino, Egipt. Velja za prvo turistično agencijo sodobnega časa, ki je organizirala potovanje okoli sveta. Ameriška turistična agencija je najprej skrbela za prevoz denarja in vrednih predmetov, desetletje po ustanovitvi, pa se preusmeri na prevoz potnikov. Turisti in turizem je v drugačni obliki obstajal tudi v preteklosti. Človek je od nekdaj potoval ter se gibal med različnimi lokacijami. V potovanja so ga gnali razni vzroki, kot je iskanje hrane, boljših življenjskih pogojev, verski motivi in drugi vzroki. Eksistenčni razlogi za potovanje so z razvojem postopoma izginjali s človekovo stalno naselitvijo. Želja po potovanju je bila manj pogosteje izražena, vsekakor pa ni izumrla. V času Rimskega imperija so tako obstajale organizacije, ki so izdajale dovoljenja za potovanja. Z njo je imetnik pridobil razpored bivališč, opisan čas potovanja, vrsto prevoza ter drugo za potovanje nujno potrebno. V srednjem veku so bila priljubljena romanja do svetišč, ki naj bi jih ljudje obiskali vsaj enkrat v življenju. Nekatere razdalje so še za današnje čase spoštovanja vredne, toliko bolj ob upoštevanju potovalnih razmer srednjega veka. V sedemnajstem stoletju je bila v Francoski prestolnici Parizu odprta potovalna pisarna, ki je zbirala prijave za potovanja, nudila informacije in nasvete v zvezi z potovanji na različne popotniške cilje.

Podobno počne danes sodobna turistična agencija, vendar na sodoben, času in potnikom primeren način.

Dodatno

Leave a Reply