Posts | Comments | Email

Toplotna črpalka, grelno število COP

Toplotna črpalka je učinkovita, kakor navaja grelno število COP.

Večji COP pomeni, da toplotna črpalka iz izhodiščne količine vira ustvari več energije . Kratica COP pomeni coefficient of performance, kar poenostavljeno prevedeno pomeni količnik med dovedeno toploto in električno porabo. Za ploskovni ali kompakten kolektor naj bo grelno število vsaj 4,4, toplotna črpalka z direktnim uparjalnikom naj ima grelno število vsaj 4,6, izvedba voda voda naj ima grelno število vsaj 5,5 ter izvedba zrak voda vsaj 3,4. Količnik vrste z višjo temperaturo toplotnega vira ter pada z višjo temperaturo ogrevanja. Ko toplotna črpalka deluje, se koeficient spreminja. Kako učinkovita bo toplotna črpalka je odvisno od več dejavnikov, kot so : tip kompresorja, vrsta hladiva, oblika in izvedba uparjalnika in kondenzatorja. Kako učinkovita je toplotna črpalka govori tudi sezonski faktor učinkovitosti. V raznih virih bomo zasledili kratico SPF, ki pomeni seasonal performance factor. Sezonski faktor učinkovitosti upošteva vloženo energijo in pridobljeno toploto. Njegova vrednost nam pred nakupom oziroma izvedbo ni znan, saj je izmerjen ob delovanju. Pomagamo si lahko z raznimi referencami, kot je primerljiva toplotna črpalka v naši bližini. Upoštevati moramo izvedbo, proizvajalca, model ter razne druge dejavnike. Ne gre pa med seboj mešati neprimerljive izvedbe in druge karakteristike. Bolj kot je nasvet strokoven, bogat z izkušnjami in neobremenjen, boljšo odločitev bomo sprejeli. Deloma pa moramo upoštevati tudi svoja načela, ki smo si jih ustvarili s svojimi izkušnjami. To je recimo ocena večje primernosti manjše ali večje investicije za kasnejše manjše ali večje učinke. Nekaterim več pomeni nižja začetna investicija, kljub kasnejšim manjšim učinkom. Drugim pa je bolje prej več investirati ter kasneje imeti večje učinke. Poleg samih tehničnih karakteristik, mora biti toplotna črpalka ocenjena z vidika izvedbe.

Zemeljski posegi so od lokacije do lokacije različno zahtevni, v investiciji se temu primerno toplotna črpalka podraži ali lahko postane tudi manj primerna.

Več informacij

Leave a Reply