Posts | Comments | Email

Tonerji so sestavljeni iz prahu in vrtečega se valja

Tonerji so nadomestljivi deli laserskega tiskalnika, ki vsebujejo zelo droben prah, ki omogoča natis. Zamenljiv del laserskega tiskalnika je v resnici sestavljen iz dveh komponent, vendar sta pri mnogih proizvodih oba dela združena, zato o njih nismo vajeni razmišljati ločeno in običajno z besedo »tonerji« mislimo na celoten sestav dveh delov; čeprav ta raba besed ni tehnično povsem pravila. »Tonerji« so namreč sestavljeni iz vrtečega se valja, ki se med tiskanjem ogreje in skrbi za nanos barvila na papir, ter iz tonerskega prahu, ki je zmes plastike, ogljika in barvila. S tonerji v tehnično pravilnem izrazju merimo na droben prah, ki predstavlja barvo za tiskanje. V povprečju imajo tonerji življenjsko dobo okoli 2.000 tiskanih strani, medtem ko je življenjska doba vrtečega se valja kar 20-krat daljša, saj slednji v povprečju lahko opravi kar 40.000 natisov. Dejstvo, da so pri mnogih proizvajalcih tonerji združeni z vrtečim se valjem v eno komponento, tako ni najbolj stroškovno učinkovito, saj moramo skupaj s tonerji, ki se izpraznijo oz. zmanjkajo, kupiti celotno komponento; vrteči se valj pa zavržemo, čeprav bi lahko imel mnogo daljšo življenjsko dobo. Bolj napredni laserski tiskalniki imajo obe komponenti ločeni: v takšni kompoziciji so tako tonerji neodvisni od valja in je mogoče menjati zgolj tonerski prah, ne da bi pri tem zavrgli valjasto komponento. Izbira ustreznega laserskega tiskalnika mora vsebovati premislek, kateri tonerji bodo najbolje služili našim namenom. Ker so tonerji precej draga komponenta laserskega tiskalnika, je pri premisleku o vrsti tiskalnika smotrno premisliti tudi o tem, na koliko komponent naj bo razdeljeno jedro tiskalnika. Več o ugodnih cenah tonerjev.

Comments are closed.