Posts | Comments | Email

Tolmačenje zahteva prevajalski občutek

Tolmačenje zahteva prevajalski občutek .

Prevajalski občutek tolmačenje zahteva zaradi kakovosti prenosa pomena besed.
Tolmačenje se razlikuje od drugih načinov prevajanja. Predvsem je tolmačenje bolj neposredna oblika prenosa pomena besed. Drugi načini prevajanja lahko potekajo z večjim ali manjšim zamikom. Tolmačenje je za razliko prenos pomena besed v trenutku. Dobro tolmačenje zahteva poleg strokovnega znanja tudi veliko splošnega znanja. Tolmačenje prenaša pomen govorjene besede. Govorjena beseda je dnevno izpostavljena veliko vplivom, ki prinašajo spremembe. Danes so spremembe zaradi globalizacije in informacijske tehnike bistveno bolj aktivne in intenzivne kot nekoč. Oseba, ki opravlja tolmačenje mora tem spremembam aktivno slediti, če hoče kvalitetno prenašati pomen besed iz izvirni v ciljni jezik. Kvalitetno prenašanje pomena besed pri tolmačenju pomeni poleg točnosti in primernosti tudi hitrost prenosa pomena besed. To pomeni, da ima tolmač malo časa za iskanje ustreznega pomena. V primeru, da je aktivno seznanjen s spremembami, ki se dogajajo na področju komuniciranja težav ni. V nasprotnem primeru lahko nastopijo težave. Toliko večje so težave, ko besede ne zadenejo bistva in namesto sprostitve komunikacijskih ovir, postavimo nove komunikacijske ovire. Tolmačenje je aktivnost, ki je zahtevna glede na besedila, katerim išče ustrezen pomen v ciljnem jeziku. Posebno zahtevno je tolmačenje literature ter strokovnih besedil. Literatura ima svoje posebnosti, ki se nanašajo na sporočilno vrednost vsebine. Prenos pomena besed mora imeti v ciljnem jeziku enake učinke, kot jih ima v izvirnem jeziku. Pri strokovnem tolmačenju so zahteve povezane predvsem s pravilnim prenosom strokovnih izrazov. Zahtevnost prenosa pomena strokovnih izrazov je predvsem v novostih, ki se pojavljajo z vedno večjo hitrostjo, ter ustreznostjo prevoda. Novosti v izrazih se dogajajo skladno z razvojem na področju stroke. Pri prevodih se lahko oblikuje več različnih izrazov. Med njimi pa niso vsi enako kakovostni ter enako dobro sprejeti. Prenos pomena mora biti tak natančen, kot razumljiv.

Tolmačenje je zahtevna in aktivna prevajalska aktivnost.

http://prevodialkemist.si/prevajanje/prevajanje-besedil

Leave a Reply