Posts | Comments | Email

Telefonija prenaša informacije

Telefonija omogoča prenos informacij .

Prenos informacij telefonija omogoča na zelo individualen način. Individualni način prenosa informacij pomeni, da uporabnik sam določi vsebino in druge lastnosti sporočila. Enako velja za prejemnika informacij. Posebnost prenosa informacij je tudi v tem, da telefonija omogoča uporabniku postati prejemnik informacij, ter obratno prejemniku informacij omogoča postati tvorec informacij. Telefonija je do današnjih dni doživela velike spremembe. Predvsem je danes telefonija dostopna, uporabna je praktično povsod, kjer ima pogoje za dobro delovanje. Značilnost sodobne telefonije je tudi, da je klasična telefonija postala bolj ali manj redka, ker pa je dražja lahko govorimo tudi o prestižu. Sodobna telefonija največkrat poteka tako, da je naprava brezžična in se uporablja na praktično vsakem koraku. Velikih in okornih naprav danes praktično ni več. Se pa spreminja telefonija v smislu uporabnosti. Nekoč je bil trend zmanjševanja naprav. Postopoma so postali zasloni praktično neuporabni zaradi težke berljivosti. Danes obratno postajajo aparati večji prav zaradi zahtev po večji berljivosti. Večjo berljivost zahtevajo tudi vsebine, ki jih danes omogoča sprejemati telefonija. Od preprostih črk in številk, se je do današnjih dni telefonija in njeno sporočanje, spremenilo v velike in obsežne vsebine. Praktično imamo na telefonu danes lahko vse vsebine, kot jih imamo sicer na prenosnem ali domačem računalniku. Pomembnost telefonije se kaže tudi v prilagajanju. Vsebine sodobnega medija se prilagajajo telefoniji. Tako večina pomembnejših ponudnikov spletnih vsebin ponuja možnost dostopa do vsebine, ki je v pojavni obliki prilagojena lastnostim telefonije. Na ta način je telefonija dobila novo dimenzijo. Hkrati pa je z novo dimenzijo pridobila nove zahteve, ki se v nekaterih primerih kažejo z dobrimi, v nekaterih pa manj dobrih lastnostih. Dobre lastnosti so predvsem večja uporabnost, manj dobra pa je zahtevnost uporabe. Veliko ljudi danes telefonije ne zna izkoristiti, ker jo preprosto povedano ne zna uporabljati.

Telefonija se bo v prihodnosti razvijala.

Leave a Reply