Posts | Comments | Email

Tekaške prireditve, preizkusimo se

Tekaške prireditve nam omogočajo preizkusiti kondicijo .

V istem hipu pa tekaške prireditve lahko ponudijo še več. Informacije, izkušnje, koristni nasveti ter marsikaj drugega se na takšnih prireditvah izmenjuje in pridobiva. Zato ji tudi velja obiskati. Koristne pa so tudi za vse gledalce, predvsem tiste, ki se želijo navdušiti nad lepim športom. Za tekaške prireditve zato obstaja dovolj dobrih razlogov, potrebno je zgolj izbrati najbolj primerno ali primerne. Ponudbe je dovolj preko celega leta, časovna izbira je najbolje prilagojena takrat, ko ustreza nastopajočemu. Dejanska izbira tekaške prireditve pa od primera do primera različna. Nekateri imajo radi prireditve na začetku sezone. S tem imajo omogočeno dobro osnovo za nadgradnjo v celotni sezoni. Z rezultatom postavijo temelj svoji sezonski aktivnosti, vedno kakšni so bili rezultati na začetku, postopoma dosegajo željeno spremembo. Obratno so tekaške prireditve ob koncu sezone poračun aktivnosti, velikokrat tudi slovo od sezone. Doseženi rezultati pomenijo dejansko stanje pripravljenosti in zmožnosti. Veliko tekačev na tem mestu oceni in analizira sezono, ker ima poleg svojih rezultatov vpogled v rezultate drugih tekačev, je ocena in analiza toliko boljša. Najboljša pa je verjetno tista, ki je pred sezono temeljila na enaki izhodiščih. Ne glede na kakšne tekaške prireditve se bomo podali, vedno bomo imeli minimalno izkušnjo več. Odvisno od naše sposobnosti komunikacije z drugimi udeleženci, bomo lahko pridobili še dodatne koristi. Izbrati moramo zgolj sebi primerne. Začetnikom bo verjetno najboljša izbira prireditev, ki jih najmanj obremenjuje. Predvsem z vidika stroškov in drugih zahtev. Pogledati velja prireditve, ki se dogajajo blizu stalnega prebivališča. Stroški in porabljen čas bodo nizki, učinek pa velik, posebno z začetniškega vidika. Vse kar mora izbrati je letni čas, zahtevnost ter druge lastnosti prireditve. Pri ocenah primernosti predvsem ne gre pretiravati, saj več ne pomeni nujno večje pridobitve, lahko pomeni tudi obratno.

Tekaške prireditve pomenijo dobro referenco za vse udeležence.

http://superge.si/infoportal/kategorija/tek/tekaske-prireditve-2016.html

Leave a Reply