Posts | Comments | Email

Tečajnica ljubljanske borze, informacija investicij

Tečajnica ljubljanske borze je koristna informacija investitorje.

Investitorjem tečajnica ljubljanske borze sporoča stanje na določen dan. Z drugo besedo mu pravimo tudi trgovalni dan, v času trajanja trgovanja se cene lahko bolj ali manj spreminjajo, spreminja pa se tudi promet in druge lastnosti trgovanja. Vse kar tečajnica ljubljanske borze prikazuje ob zaključku je mogoče razumeti na tisoč in en način. Mnogi opazujejo gibanje cen, vendar je to zgolj del koristnih informacij. Podatki imajo za različne investitorje različne pomene. Kdor kupuje želi čim ugodnejšo ceno, obratno želi tisti, ki prodaja čim višjo ceno. Na trgu se skladno z soočenjem ponudbe in povpraševanja določa cena, dosežena cena je skupna točka. Kar pomeni, da je to najugodnejša cena za tako podajalca kot kupca. Oba bi sicer želela nasprotno, vendar je potrebno za trgovanje doseči kompromis, ki zadovolji oba. Tako kot na drugih trgih tečajnica ljubljanske borze sporoča tudi stanje gospodarstva, gospodarskega okolja in raznih drugih dejavnikov. Vpliv na stanje ima lahko bodisi več igralcev ali dejavnikov, bodisi posamezne igralec oziroma dejavnik. To lahko opazimo pri dnevnem dogajanju ali v zaključnem poročilu. Pri dnevnem dogajanju se spremenjena tečajnica ljubljanske borze glede na začetno stanje zgodi z osvežitvijo podatkov. Kar pomeni prikaz vseh sprememb, doseženih pri trgovanju. Pomembni podatki so predvsem zaključni tečaj , dnevni promet, število sklenjenih poslov in podobno. Vsaka od informacij ima svoj pomen, pravo sliko pa da celoten sveženj najpomembnejših informacij. Zaključni tečaj pove kakšna je bila za povpraševanje in ponudbo najboljša cena, promet govori o tem kakšno zanimanje je vladalo, število poslov intenzivnost trgovanja in podobno. Skladno s temi informacijami tečajnica ljubljanske borze pomeni za posameznega investitorja točno določene možnosti v naslednjem trgovalnem dnevu. Poleg informacij je zelo pomembno njegovo predvidevanje in ocena, pomembne so njegove želje, postavljeni cilji in podobno.

Tečajnica ljubljanske borze je trenutek resnice ob začetku, v času trajanja ali ob koncu trgovalnega dne.

Leave a Reply