Posts | Comments | Email

Posts Tagged zdravstveno zavarovanje občanov

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje za boljše zdravstvene storitve

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje za boljše zdravstvene storitve

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je še kako potrebno, čeprav se tega velikokrat niti ne zavedamo. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se delijo na prostovoljna zavarovanja s katerimi plačujemo razliko do polne vrednosti, ki jih obvezno zavarovanje ne pokriva v celoti, ter na prostovoljna zav

10.23.2012| Zavarovanje |

No Comments