Posts | Comments | Email

Posts Tagged zdravstveno zavarovanje

Izračun zavarovanja je pogosta poslovna praksa

Izračun zavarovanja je pogosta poslovna praksa. Izračun zavarovanja se od primera do primera razlikuje, predvsem so razlike med obveznimi in prostovoljnimi zavarovanji. Obvezno zavarovanje je lahko obvezno zdravstveno zavarovanje ali drugo obvezno zavarovanje. Bistvo obveznega zavarovanja je v

10.18.2017| Zavarovanje |

No Comments

Zdravstveno zavarovanje za študente, zdravstveno varstvo

Zdravstveno zavarovanje za študente pomeni zagotovljeno organizirano zdravljenje v primeru bolezni, poškodb ter v raznih drugih primerih . Sklenjeno zdravstveno zavarovanje za študente pomeni, da je oseba stopila v sistem, ki zagotavlja varstvo zdravja . Varovanje zdravja na območju Slovenije

02.7.2017| Zdravje in lepota |

No Comments
Zdravstveno zavarovanje nudi zdravstvene storitve

Zdravstveno zavarovanje nudi zdravstvene storitve

Zdravstveno zavarovanje vsem zavarovancem nudi zdravstvene storitve . Zavarovancem zdravstveno zavarovanje nudi zdravstvene storitve v točno določenem obsegu. V primeru, da zavarovancu zdravstveno zavarovanje ne nudi varovanje zdravja v pričakovano velikem obsegu, se lahko odloči za dopolniln

07.27.2015| Zavarovanje |

No Comments
Dopolnilno zavarovanje, dodane pravice

Dopolnilno zavarovanje, dodane pravice

Dopolnilno zavarovanje nudi dodatne pravice . Dodatne pravice so postale aktualne, ko je postalo jasno, da bo obstoječi zdravstveni sistem v prihodnosti doživel spremembe. Dopolnilno zavarovanje je odgovor na te spremembe. Zavarovancu dopolnilno zavarovanje zagotavlja dodatne pravice v primerja

06.13.2015| Zavarovanje |

No Comments

Zdravstveno zavarovanje, omogoča varnost

Zdravstveno zavarovanje nam omogoča varnost pred posledicami bolezni ali poškodb. Vrednost, ki jo ima zdravstveno zavarovanje, so začeli ljudje ceniti že v davnih časih. Vsak, ki je zbolel ali se poškodoval si je predvsem želel čim prejšnjega zdravja in celjenja poškodb ter seveda povrn

12.21.2014| Zavarovanje |

No Comments
Zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za vse

Zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za vse

Zdravstveno zavarovanje je urejeno z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji. Zakon, ki ureja zdravstveno zavarovanje nalaga, da so zavarovane vse osebe s stalnim bivališčem v Slovenij, osebe s slovenskim državljanstvom in osebe, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Zdr

08.28.2014| Zavarovanje |

No Comments
Komu je namenjeno dopolnilno zavarovanje?

Komu je namenjeno dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje je v prvi vrsti namenjeno vsem, ki imajo sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, a si za plačilo nekaterih razlik in stroškov, ki nastanejo z zdravljenjem, slednjega ne morejo plačati iz lastnega žepa. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je torej dopolnilo k obveznemu. R

11.27.2012| Zavarovanje, Zdravje in lepota |

No Comments
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje za boljše zdravstvene storitve

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje za boljše zdravstvene storitve

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je še kako potrebno, čeprav se tega velikokrat niti ne zavedamo. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se delijo na prostovoljna zavarovanja s katerimi plačujemo razliko do polne vrednosti, ki jih obvezno zavarovanje ne pokriva v celoti, ter na prostovoljna zav

10.23.2012| Zavarovanje |

No Comments
Dopolnilno zavarovanje za aktivno življenje

Dopolnilno zavarovanje za aktivno življenje

Ko na vrhuncu svojega življenja ko z veseljem opravljamo svoj poklic, ustvarjamo zdravo družino in aktivno preživljamo prosti čas, malokdaj pomislimo na svoje zdravje. Še posebno če so edine zdravstvene težave, ki nas doletijo, običajni prehladi v zimskem času, pa še ti so bolj redki. Fizi

08.29.2012| Zavarovanje |

No Comments
Vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje se izvaja na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ga pri nas izvajajo naslednje zdravstvene zavarovalnice: Vzajemna, Triglav zavarovalnica in pa Zavarovalnica Adriatic Slovenica. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se delijo na pr

08.20.2012| Zavarovanje |

No Comments