Posts | Comments | Email

Posts Tagged zdravstvena zavarovalnica

Zdravstvena zavarovalnica, varuje največjo vrednoto

Zdravstvena zavarovalnica, varuje največjo vrednoto

Zdravstvena zavarovalnica zagotavlja, da je največja vrednota zavarovana. Največjo vrednoto zdravstvena zavarovalnica varuje, ker je zdravje ljudem pravilom najpomembnejše. Zdravo življenje je poleg splošnega varovanja zdravja določeno z zdravljenjem v primeru bolezni, poškodb ter drugih zdr

06.16.2017| Zavarovanje |

No Comments

Zavarovalnica, pozitivne izkušnje

Zavarovalnica lahko zagotavlja zavarovancem pozitivne izkušnje . Ljudem zavarovalnica koristi na različne načine. Zato si zavarovalnica prizadeva pridobiti njihovo zaupanje. Poleg pridobitve je zavarovalnica zainteresirana za čim več dobrih informacij. Posebno to velja v času, ko zavarovaln

09.24.2015| Zavarovanje |

No Comments
Funkcija, ki jo opravlja zdravstvena zavarovalnica

Funkcija, ki jo opravlja zdravstvena zavarovalnica

Zdravstvena zavarovalnica se v Sloveniji vključuje v zelo širok sistem zdravstvenega varstva. V Sloveniji se zdravstveni sistem financira iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje RS (ZZZS) je institucija, ki je zadolžena za

01.17.2013| Zavarovanje |

No Comments
Komu je namenjeno dopolnilno zavarovanje?

Komu je namenjeno dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje je v prvi vrsti namenjeno vsem, ki imajo sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje, a si za plačilo nekaterih razlik in stroškov, ki nastanejo z zdravljenjem, slednjega ne morejo plačati iz lastnega žepa. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je torej dopolnilo k obveznemu. R

11.27.2012| Zavarovanje, Zdravje in lepota |

No Comments