Posts | Comments | Email

Posts Tagged zdravnik

Delo v zdravstvu, poklic zdravnika

Delo v zdravstvu, poklic zdravnika

Delo v zdravstvu v veliki meri zaznamuje poklic zdravnika . Poleg poklica zdravnika, delo v zdravstvu zaposluje mnogo drugih poklicev. Tvorijo celoto, ki pripomore k boljšemu zdravju prebivalstva. Delo v zdravstvu od zdravnika zahteva, da preiskuje in zdravi ljudi, ki so k njemu prišli z željo

07.12.2014| Storitve |

No Comments