Posts | Comments | Email

Posts Tagged zavod

Zavod za zaposlovanje, posredovalec zaposlitev

Zavod za zaposlovanje, posredovalec zaposlitev

Zavod za zaposlovanje je posredovalec zaposlitev na trgu dela. Prvenstvena naloga, ki jo zavod za zaposlovanje izvaja je posredovanje zaposlitvenih priložnosti. Poleg tega zavod za zaposlovanje opravlja karierno orientacijo, posreduje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvaja ukrepe aktivne p

09.11.2014| Drugo |

No Comments