Posts | Comments | Email

Posts Tagged zavarovanje

Zdravstvena zavarovalnica, varuje največjo vrednoto

Zdravstvena zavarovalnica, varuje največjo vrednoto

Zdravstvena zavarovalnica zagotavlja, da je največja vrednota zavarovana. Največjo vrednoto zdravstvena zavarovalnica varuje, ker je zdravje ljudem pravilom najpomembnejše. Zdravo življenje je poleg splošnega varovanja zdravja določeno z zdravljenjem v primeru bolezni, poškodb ter drugih zdr

06.16.2017| Zavarovanje |

No Comments

Prostovoljno zavarovanje občutek varnosti

Prostovoljno zavarovanje zagotavlja pomemben občutek varnosti Občutek varnosti je zelo pomemben prvinski občutek . Človek, kot živo bitje, najbolj ceni svoje življenje. Brez njega ne bi obstajal, z izgubo življenja tudi dejansko neha obstajati. Za življenje pa je pomembna tudi kakovost. N

07.25.2016| Zavarovanje |

No Comments

Zavarovalnica, zavarovalniški produkti

Zavarovalnica omogoča, da so zavarovalniški produkti dostopni in koristni. Kot svojo primarno dejavnost zavarovalnica opravlja zavarovanje oseb in premoženja. Dejavnost je stara, šteje več kot ducat stoletji zgodovine, skozi ta čas se je tudi času primerno spreminjala in razvijala. Evoluci

04.21.2016| Zdravje in lepota |

No Comments

Zavarovalnica, pestra ponudba

Zavarovalnica ter njena kakovostna ponudba navdušuje mnoge tako tradicionalne zavarovance kot tudi novince. Tradicionalne zavarovance zavarovalnica navdušuje veliko časa. To pomeni, da je zavarovalnica za tradicionalne zavarovance dobra izbira v daljšem časovnem obdobju. Zanje je zavarovalni

01.27.2016| Zdravje in lepota |

No Comments
Zdravstveno zavarovanje nudi zdravstvene storitve

Zdravstveno zavarovanje nudi zdravstvene storitve

Zdravstveno zavarovanje vsem zavarovancem nudi zdravstvene storitve . Zavarovancem zdravstveno zavarovanje nudi zdravstvene storitve v točno določenem obsegu. V primeru, da zavarovancu zdravstveno zavarovanje ne nudi varovanje zdravja v pričakovano velikem obsegu, se lahko odloči za dopolniln

07.27.2015| Zavarovanje |

No Comments
Dopolnilno zavarovanje, več pravic

Dopolnilno zavarovanje, več pravic

Dopolnilno zavarovanje nudi zdravstvene storitve v večjem obsegu. Večji obseg zdravstvenih storitev dopolnilno zavarovanje omogoča preko plačevanja dodatne premije. Dodatna premija omogoča, da ima zavarovanec zagotovljene dodatne zdravstvene storitve, zdravstvene pripomočke ter vse ostalo,

04.16.2015| Zavarovanje |

No Comments
Zdravstveno zavarovanje in zdravstvene pravice

Zdravstveno zavarovanje in zdravstvene pravice

Zdravstveno zavarovanje je urejeno z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji. Zakon o zdravstvenem zavarovanju določa, da morajo biti vse osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, osebe z slovenskim državljanstvom in osebe, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, zavarovane

08.7.2014| Zavarovanje |

No Comments
Ali se prostovoljno zavarovanje splača?

Ali se prostovoljno zavarovanje splača?

V Sloveniji imamo javni sistem zdravstva, ki se finančno napaja prek dveh virov: prvi je prostovoljno zavarovanje, drugi pa je obvezno zdravstveno zavarovanje. V različnih medijih lahko zadnja leta opazimo, da postaja trend takšen, da čedalje večji delež pokritja stroškov zdravstvenih storite

04.17.2014| Zavarovanje |

No Comments
Izračun zavarovanja lahko opravite pred sklenitvijo izbranega zavarovanja

Izračun zavarovanja lahko opravite pred sklenitvijo izbranega zavarovanja

Izračun zavarovanja je v današnjem času, ko že večina ljudi neovirano dostopa do svetovnega spleta nekaj povsem enostavnega. Samo zavarovanje je investicija, ki ni majhen strošek, zato ga nikakor ne smemo prepustiti naključju. V Sloveniji imamo tri zdravstvene zavarovalnice, to so Vzajemna, A

01.6.2014| Zavarovanje |

No Comments
Dopolnilno zavarovanje za aktivno življenje

Dopolnilno zavarovanje za aktivno življenje

Ko na vrhuncu svojega življenja ko z veseljem opravljamo svoj poklic, ustvarjamo zdravo družino in aktivno preživljamo prosti čas, malokdaj pomislimo na svoje zdravje. Še posebno če so edine zdravstvene težave, ki nas doletijo, običajni prehladi v zimskem času, pa še ti so bolj redki. Fizi

08.29.2012| Zavarovanje |

No Comments