Posts | Comments | Email

Posts Tagged zavarovalniški delavci

Zavarovalnica in njena načela

Zavarovalnica in njena načela

Zavarovalnica je organizacija, ki svojo temeljno gospodarsko poslanstvo, vidi v opravljanju zavarovanja. Temelj delovanja je zavarovalstvo, ki se nadalje loči na individualno ali socialno zavarovalstvo. Zavarovalnica lahko na ta način zavaruje točno določeno osebo glede na njegove želje v ponuj

06.1.2014| Zavarovanje |

No Comments