Posts | Comments | Email

Posts Tagged zavarovalnica

Zavarovalnica, zavarovalniški produkti

Zavarovalnica omogoča, da so zavarovalniški produkti dostopni in koristni. Kot svojo primarno dejavnost zavarovalnica opravlja zavarovanje oseb in premoženja. Dejavnost je stara, šteje več kot ducat stoletji zgodovine, skozi ta čas se je tudi času primerno spreminjala in razvijala. Evoluci

04.21.2016| Zdravje in lepota |

No Comments

Zavarovalnica, pozitivne izkušnje

Zavarovalnica lahko zagotavlja zavarovancem pozitivne izkušnje . Ljudem zavarovalnica koristi na različne načine. Zato si zavarovalnica prizadeva pridobiti njihovo zaupanje. Poleg pridobitve je zavarovalnica zainteresirana za čim več dobrih informacij. Posebno to velja v času, ko zavarovaln

09.24.2015| Zavarovanje |

No Comments
Dopolnilno zavarovanje, dodane pravice

Dopolnilno zavarovanje, dodane pravice

Dopolnilno zavarovanje nudi dodatne pravice . Dodatne pravice so postale aktualne, ko je postalo jasno, da bo obstoječi zdravstveni sistem v prihodnosti doživel spremembe. Dopolnilno zavarovanje je odgovor na te spremembe. Zavarovancu dopolnilno zavarovanje zagotavlja dodatne pravice v primerja

06.13.2015| Zavarovanje |

No Comments
Zavarovalnica in njena načela

Zavarovalnica in njena načela

Zavarovalnica je organizacija, ki svojo temeljno gospodarsko poslanstvo, vidi v opravljanju zavarovanja. Temelj delovanja je zavarovalstvo, ki se nadalje loči na individualno ali socialno zavarovalstvo. Zavarovalnica lahko na ta način zavaruje točno določeno osebo glede na njegove želje v ponuj

06.1.2014| Zavarovanje |

No Comments
Funkcija, ki jo opravlja zdravstvena zavarovalnica

Funkcija, ki jo opravlja zdravstvena zavarovalnica

Zdravstvena zavarovalnica se v Sloveniji vključuje v zelo širok sistem zdravstvenega varstva. V Sloveniji se zdravstveni sistem financira iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje RS (ZZZS) je institucija, ki je zadolžena za

01.17.2013| Zavarovanje |

No Comments