Posts | Comments | Email

Posts Tagged zakon o zaposlovanju

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi se lahko zgodi le, če za to obstaja utemeljen razlog. To je zahteva, ki jo postavlja Zakon o delovnih razmerjih v drugem odstavku 81. člena. Med utemeljene razloge pa zakon uvršča tudi poslovni razlog, kateri pa mora biti s strani delodajalca dokazan. V nadaljevan

02.10.2014| Storitve |

No Comments