Posts | Comments | Email

Posts Tagged zakon o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih, ureja poslovne odnose

Zakon o delovnih razmerjih skrbi, da so poslovni odnosi med delodajalcem in delojemalcem urejeni. Poslovni odnosi med delodajalcem in delodajalcem so v dobrih in uspešnih poslovnih okoljih dobro urejeni. Delojemalec ali zaposlen ve za svoje pravice in dolžnosti, ter obje izpolnjuje kot določa

11.28.2016| delo |

No Comments