Posts | Comments | Email

Posts Tagged zakon

Zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za vse

Zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za vse

Zdravstveno zavarovanje je urejeno z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji. Zakon, ki ureja zdravstveno zavarovanje nalaga, da so zavarovane vse osebe s stalnim bivališčem v Slovenij, osebe s slovenskim državljanstvom in osebe, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Zdr

08.28.2014| Zavarovanje |

No Comments
Zdravstveno zavarovanje in zdravstvene pravice

Zdravstveno zavarovanje in zdravstvene pravice

Zdravstveno zavarovanje je urejeno z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji. Zakon o zdravstvenem zavarovanju določa, da morajo biti vse osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, osebe z slovenskim državljanstvom in osebe, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, zavarovane

08.7.2014| Zavarovanje |

No Comments