Posts | Comments | Email

Posts Tagged vrednostni papirji

Tečajnica ljubljanske borze, informacija investicij

Tečajnica ljubljanske borze je koristna informacija investitorje. Investitorjem tečajnica ljubljanske borze sporoča stanje na določen dan. Z drugo besedo mu pravimo tudi trgovalni dan, v času trajanja trgovanja se cene lahko bolj ali manj spreminjajo, spreminja pa se tudi promet in druge las

04.30.2016| finance |

No Comments

Tečajnica ljubljanske borze, dobra odločitev

Tečajnica ljubljanske borze lahko kaže, da je bila sprejeta dobra odločitev naložbe. Vsak človek dnevno sprejema odločitve o številnih naložbah. Nevede so naložbe na videz nepomembne stvari. Vendar v pravem pomenu naložbe razumemo kot bolj obsežno investicijo v določen predmet naložb

11.24.2015| Uncategorized |

No Comments