Posts | Comments | Email

Posts Tagged voznik začetnik

Voznik začetnik je program določen z zakonom

Voznik začetnik je dodatni program usposabljanja. Program voznik začetnik vsebuje vožnjo odličnosti, vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu. Posebni program vožnje odličnosti izvajajo avto šole, progr

02.25.2018| Avtomobilizem |

No Comments