Posts | Comments | Email

Posts Tagged varnost

Prostovoljno zavarovanje občutek varnosti

Prostovoljno zavarovanje zagotavlja pomemben občutek varnosti Občutek varnosti je zelo pomemben prvinski občutek . Človek, kot živo bitje, najbolj ceni svoje življenje. Brez njega ne bi obstajal, z izgubo življenja tudi dejansko neha obstajati. Za življenje pa je pomembna tudi kakovost. N

07.25.2016| Zavarovanje |

No Comments
Dopolnilno zavarovanje, več pravic

Dopolnilno zavarovanje, več pravic

Dopolnilno zavarovanje nudi zdravstvene storitve v večjem obsegu. Večji obseg zdravstvenih storitev dopolnilno zavarovanje omogoča preko plačevanja dodatne premije. Dodatna premija omogoča, da ima zavarovanec zagotovljene dodatne zdravstvene storitve, zdravstvene pripomočke ter vse ostalo,

04.16.2015| Zavarovanje |

No Comments