Posts | Comments | Email

Posts Tagged varčevalni račun

Varčevalni račun, postopno do cilja

Varčevalni račun omogoča osebno gospodarjenje z prihranki. Postopno doseganje cilja, ki ga omogoča varčevalni račun poleg drugih možnosti, je v mnogih primerih modra odločitev . Oseba, ki se zato odloči mora biti tudi temu dorasla in sposobna upravljanja. Obstajajo možnosti, ki dovoljuj

04.19.2016| finance |

No Comments