Posts | Comments | Email

Posts Tagged urejanje vrta

Ograje, različne izvedbe, materiali in druge lastnosti

Ograje so različne izvedbe materialov ter drugih lastnosti. Postavitev ograje v nekaterih primerih ni zahtevno, posebno ko je namen postavitve začasna razmejitev ali so elementi ograje predhodno izdelani ter jih je moč enostavno združiti v funkcionalno celoto. Začasna razmejitev je postavite

05.15.2017| dom |

No Comments