Posts | Comments | Email

Posts Tagged trgovanje

Obveznica, dobra naložba

Obveznica, dobra naložba

Obveznica je dolžniški vrednostni papir . Izdajatelj obveznice se s tem zaveže, da bo imetniku izplačal kupone oziroma obresti, ter glavnico ob dospetju. Med ostalimi naložbami ima obveznica nekatere prednosti. Hkrati pa obveznica prinaša tudi nekatera tveganja. Kljub tem, da obveznica splo

01.26.2016| finance |

No Comments