Posts | Comments | Email

Posts Tagged razmnoževanje

Klop je zajedavec z izrednimi preživitvenimi sposobnostmi

Klop ima izredne preživetvene sposobnosti. Na svetu živi okrog osemsto vrst klopa, v Sloveniji je prepoznanih trinajst vrst. Od vseh vrst je človeku nevaren zgolj navaden ali gozdni klop ali Ixodes ricinus. V Sloveniji ga najdemo povsod, kjer ima ugodne življenjske pogoje. Življenjski prostor

11.23.2017| Zdravje in lepota |

No Comments