Posts | Comments | Email

Posts Tagged prevajanje

Prevajanje sodnih listin mora biti identično izvirniku

Prevajanje sodnih listin zahteva posebno vrsto prevodov, ki jim pravimo sodni prevodi ali tudi uradni prevodi. Sodni prevodi so vsi uradni dokumenti, ki se lahko uporabljajo doma in po svetu. Najpogosteje gre za prevajanje raznih spričeval, rojstnih listin, potrdil o nekaznovanosti, zdravniških iz

08.11.2019| Prevajanje |

No Comments

Prevajanje besedila, sodobno sporazumevanje

Prevajanje besedila je sodobno sporazumevanje . Sodobno sporazumevanje je danes predvsem prevajanje besedila. Prevajanje besedila je pogosto predvsem zaradi pogostosti komunikacije preko besedil. Tolmačenje je prenos pomena govorjenih besed. Ker več komuniciramo prek besedil, je tolmačenje man

07.13.2015| Uncategorized |

No Comments

Prevajalec in prevajanje besedil

Prevajalec ima prevajanje besedil za osnovno dejavnost. V preteklosti je bil prevajalec so bili vedno pomembna osebe, saj je omogočal sporazumevanje med osebami, kateri so govorili različne jezike. Ker so ljudje govorili različne jezike, so nastale komunikacijske ovire . Prevajalec je prevajan

05.22.2015| Prevajanje |

No Comments
Tolmačenje zahteva prevajalski občutek

Tolmačenje zahteva prevajalski občutek

Tolmačenje zahteva prevajalski občutek . Prevajalski občutek tolmačenje zahteva zaradi kakovosti prenosa pomena besed. Tolmačenje se razlikuje od drugih načinov prevajanja. Predvsem je tolmačenje bolj neposredna oblika prenosa pomena besed. Drugi načini prevajanja lahko potekajo z večji

04.2.2015| Prevajanje |

No Comments
Angleščina, jezik globalne sedanjosti

Angleščina, jezik globalne sedanjosti

Angleščina je globalni jezik sedanjosti. V današnjem času postaja angleščina vedno bolj pomembna. Velik pomen angleščina pridobiva s širjenjem procesa in učinka globalizacije. Danes je globalizacija prisotna že v skoraj vseh delih sveta. Silno redki deli sveta so še neokrnjeni in prak

03.17.2015| Prevajanje |

No Comments
 Prevajalska agencija in njene aktivnosti

Prevajalska agencija in njene aktivnosti

Prevajalska agencija lahko nudi strankam mnoge prevajalske storitve . V osnovi vsaka prevajalska agencija nudi prevajanje, tolmačenje in lektoriranje. Boljše prevajalske agencije nudijo dodatne storitve, kot je sodno prevajanje, oblikovanje besedil po želji stranke priprava besedil za tisk, nu

09.11.2014| Prevajanje |

No Comments
Kakšen je položaj sodnih tolmačev?

Kakšen je položaj sodnih tolmačev?

Z globalizacijo izginjajo meje med državami v Evropi. Med narodi je vsakodnevna komunikacija nekaj vsakdanjega, zato je prevajanje nuja na vsakem koraku. Tudi zaradi nastanka Evropske unije se je povečala potreba po sodnih točmačih in po prevajalcih. Vedno bolj se potrebuje konferenčne tolmače

08.16.2013| Prevajanje |

No Comments
Slovenska narečja med najštevilčnejšimi

Slovenska narečja med najštevilčnejšimi

Slovenska narečja so izjemno razčlenjena, zaradi česar se slovenski jezik uvršča na prvo mesto med vsemi slovanskimi jeziki po številu narečij, ki se aktivno uporabljajo. Slovenščina pozna kar 40 različnih narečij. Najbolj nazorno jih predstavimo, če se slovenska narečja razdeli po skup

08.1.2013| Prevajanje |

No Comments

Prevod mora ohraniti sporočilo izvornega besedila

Potrebe po poklicih se spreminjajo. Nastajajo novi pokljici in po nekaterih poklicih je vedno večje povpraševanje. Biti prevajalec in opravljati prevajanje kot osnovno dejavnost je v današnjem času zelo iskano. Prevajanje je zahtevna dejavnost in zahteva določene sposobnosti posameznika, če ž

04.6.2013| Prevajanje |

No Comments
Prevajanje v nemščino skriva v sebi kar nekaj pasti

Prevajanje v nemščino skriva v sebi kar nekaj pasti

Prevajanje v nemščino je pogosto naročilo tako pri samostojnih prevajalci, kot tudi pri prevajalskih agencijah. Prevajanje v nemščino je predvsem zaradi močnih gospodarskih vezi med Slovenijo in nemško govorečimi državami pogosto izvajana prevajalska storitev. Velike zasluge za močan vpliv

03.26.2013| Prevajanje |

No Comments