Posts | Comments | Email

Posts Tagged poslovno okolje

Motivacija zaposlenih vsakdanjik uspešnih

Motivacija zaposlenih je vsakdanjik, ki ga uspešno podjetje ima ali želi na vsak način imeti. Uspešnemu podjetju je motivacija zaposlenih način, kako pridobiti konkurenčne prednosti . V boju z konkurenco se je velikokrat najbolje opreti na lastne sile in sposobnosti. Podjetju največ lahko

04.3.2017| delo |

No Comments