Posts | Comments | Email

Posts Tagged izračun zavarovanja

Izračun zavarovanja je pogosta poslovna praksa

Izračun zavarovanja je pogosta poslovna praksa. Izračun zavarovanja se od primera do primera razlikuje, predvsem so razlike med obveznimi in prostovoljnimi zavarovanji. Obvezno zavarovanje je lahko obvezno zdravstveno zavarovanje ali drugo obvezno zavarovanje. Bistvo obveznega zavarovanja je v

10.18.2017| Zavarovanje |

No Comments
Izračun zavarovanja, osnova dobrih pogodbenih odnosov

Izračun zavarovanja, osnova dobrih pogodbenih odnosov

Izračun zavarovanja je osnova za dosego dobrih poslovnih odnosov . Dober izračun zavarovanja temelji na spoštovanju dobrih poslovnih običajev. V odnosu do strank mora izračun zavarovanja spoštovati dobre poslovne običaje. V poslovnem odnosu do strank mora izračun zavarovanja vsebovati vse

09.11.2014| Zavarovanje |

No Comments
Izračun zavarovanja vrednost zavarovalne premije

Izračun zavarovanja vrednost zavarovalne premije

Izračun zavarovanja označuje vrednost zavarovalne premije . Vrednost zavarovalne premije ali izračun zavarovanja je lahko podan na več načinov. Izračun zavarovanja je vrednost zaščite pred nevarnostmi. Vrednost zaščite pred nevarnostmi je določena premo sorazmerno z obsegom rizika. izr

07.21.2014| Zavarovanje |

No Comments