Posts | Comments | Email

Posts Tagged izleti

Turistična agencija, gospodarska organizacija

Turistična agencija je gospodarska organizacija. Turistična agencija se uvršča med terciarne storitve, predmet njenega trgovanja so turistični aranžmaji in turistične storitve. Beseda turist izhaja iz konca osemnajstega stoletja, beseda turist pa iz začetka devetnajstega stoletja. Nekaj d

05.4.2017| Potovanja |

No Comments

Turistična agencija, omogoča potovanja

Turistična agencija omogoča dobra potovanja Turistična agencija ni nekaj, kar bi pripadalo sobotnemu času, v preteklosti pa ne bi obstajalo. Za današnji čas je značilna predvsem njena organiziranost, bistvo pa je staro praktično toliko kolikor je stara človeku prirojena radovednost odkr

03.29.2016| Potovanja |

No Comments